Uncategorised

Penélope Vallejo

Les fotografies d'aquesta web: 

Anna Rodríguez: Sèrie Marines, Geometries Orgàniques i projecte Unitats Familiars 
Penélope Vallejo: Utilitaris
Laura Barcia
 
Disseny de la web: Craig Marsh

Barcelona